Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναγνώριση Προτύπων (ΠΜΣ 532)Θεοδωρίδης Σέργιος
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (ΠΜΣ 533)
Αριθμητική Βελτιστοποίηση (ΠΜΣ 544)Δάρας Νικόλαος
Αρχές και Γλώσσες Προγραμματισμού - Γλώσσα C (Ηα2)Δημήτρης Μαρούλης
Αρχιτεκτονική Κατανεμημένων Εφαρμογών Λογισμικού (DI268)Αφροδίτη Τσαλγατίδου
Ασύρματες Επικοινωνίες (ΠΜΣ 550)Μολυμπάκης Μάρκος
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΜΣ 520)Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εισαγωγικό (F108)Χρήστος Αναγνωστόπουλος
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (DI346)Γρηγόρης Καραγιώργος
Δίκτυα Επικοινωνιών (ΠΜΣ 522)Άννα Τζανακάκη
Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (M 150)Δ. Συβρίδης
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ 538)Μαυράκης Δημήτριος
Δορυφορικές Επικοινωνίες (ΠΜΣ 551)Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Ειδικά Θέματα: Άμεσοι Αλγόριθμοι (ΠΜΣ 556β)Κουτσουπιάς Ηλίας
Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων (ΠΜΣ 547)Κουμπαράκης Μανόλης
Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (ΠΜΣ 525)Alonistioti Nancy
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (ΠΜΣ 528)Καλουπτσίδης Νικόλαος
Κατανεμημένα Συστήματα (ΠΜΣ 519)Ρουσσοπούλου Μέμα
Νέες Υπηρεσίες και Τεχνολογίες Δικτύων (DI244)Στάθης Χατζηευθυμιάδης
Οπτική Επεξεργασία Σήματος (ΠΜΣ 553)Θεοφάνους Νικηφόρος
Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (DI263)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΜΣ 539)Διονύσης Μάργαρης
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (Υποχρεωτικό, Ι-8) (F113)Βασίλειος Σπυρόπουλος
Πολιτικές στις Επικοινωνίες (ΔΠΜΣ Ρ/Η) (DI240)Ν. Καλουπτσίδης, Δ. Βαρουτάς
Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων (DI304)Νικόλαος Πασσάς, Σπύρος Ξεργιάς
Προηγμένα Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (ΠΜΣ 556γ)Alonistioti Nancy
Προηγμένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (ΠΜΣ 530)Ελευθεριάδης Αλέξανδρος, Καραμπογιάς Σεραφείμ
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (Μ134 )Σταυρακάκης Ιωάννης
Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΠΜΣ 535)Θεοδωρίδης Σέργιος
Προσομοίωση (ΠΜΣ 514)Νικολαϊδου Μαρία, Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Γεωργιάδης Παναγιώτης
Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων (F130)Κυριακίδης Μιχαήλ
Συμπίεση Δεδομένων (ΠΜΣ 536)Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Εαρινό 2014-2015) (F117)Σγούρος Νικόλαος
Συμπίεση και Μετάδοση Ψηφιακού Βίντεο (DI293)Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΠΜΣ 554)Μαρούλης Δημήτριος
Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (D225)Αγορίτσα Γόγουλου, Μαρία Γρηγοριάδου
Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (DI329)Αγγελική Αραπογιάννη
Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (ΠΜΣ 529)Αραπογιάννη Αγγελική
Τεχνολογική και Επιχειρησιακή Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων (DI262)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (DI356)Χάρης Μεσαριτάκης
Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (ΠΜΣ 531)Κ. Καρούμπαλος, E. Σαγκριώτης