Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MMIC (F29)Ευαγγελία Καραγιάννη
.
Αναγνώριση Προτύπων (ΠΜΣ 532)Θεοδωρίδης Σέργιος
.
Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (ΠΜΣ 533)
.
Αριθμητική Βελτιστοποίηση (ΠΜΣ 544)Δάρας Νικόλαος
.
Αρχές και Γλώσσες Προγραμματισμού - Γλώσσα C (Ηα2)Δημήτρης Μαρούλης
Αρχιτεκτονική Κατανεμημένων Εφαρμογών Λογισμικού (DI268)Αφροδίτη Τσαλγατίδου
.
Ασύρματες Επικοινωνίες (ΠΜΣ 550)Μολυμπάκης Μάρκος
.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΜΣ 520)Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εισαγωγικό (F108)Χρήστος Αναγνωστόπουλος
.
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (DI346)Γρηγόρης Καραγιώργος
Δίκτυα Επικοινωνιών (ΠΜΣ 522)Λάζαρος Μεράκος , Άννα Τζανακάκη
.
Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (ΠΜΣ 527)Δ. Συβρίδης
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ 538)Μαυράκης Δημήτριος
Δορυφορικές Επικοινωνίες (ΠΜΣ 551)Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Ειδικά Θέματα: Άμεσοι Αλγόριθμοι (ΠΜΣ 556β)Κουτσουπιάς Ηλίας
.
Ειδικά Θέματα: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΠΜΣ 556στ)Σταύρος Κολλιόπουλος
.
Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων (ΠΜΣ 547)Κουμπαράκης Μανόλης
.
Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (ΠΜΣ 525)Alonistioti Nancy
.
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (ΠΜΣ 528)Καλουπτσίδης Νικόλαος
.
Κατανεμημένα Συστήματα (ΠΜΣ 519)Ρουσσοπούλου Μέμα
.
ΜΔΕ515 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (F122)Αλέξης Δελής
.
Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC) (DI290)Ευαγγελία Καραγιάννη
.
Νέες Υπηρεσίες και Τεχνολογίες Δικτύων (DI244)Στάθης Χατζηευθυμιάδης
.
Οπτική Επεξεργασία Σήματος (ΠΜΣ 553)Θεοφάνους Νικηφόρος
.
Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (DI263)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΠΜΣ 539)Διονύσης Μάργαρης
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (Υποχρεωτικό, Ι-8) (F113)Βασίλειος Σπυρόπουλος
.
Πολιτικές στις Επικοινωνίες (ΔΠΜΣ Ρ/Η) (DI240)Ν. Καλουπτσίδης, Δ. Βαρουτάς
.
Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων (DI304)Νικόλαος Πασσάς, Σπύρος Ξεργιάς
.
Προηγμένα Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (ΠΜΣ 556γ)Alonistioti Nancy
.
Προηγμένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (ΠΜΣ 530)Ελευθεριάδης Αλέξανδρος, Καραμπογιάς Σεραφείμ
.
Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (ΠΜΣ 523)Σταυρακάκης Ιωάννης
.
Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΜΣ 508)Σταματόπουλος Παναγιώτης
.
Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΠΜΣ 535)Θεοδωρίδης Σέργιος
.
Προσομοίωση (ΠΜΣ 514)Νικολαϊδου Μαρία, Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Γεωργιάδης Παναγιώτης
Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων (F130)Κυριακίδης Μιχαήλ
.
Συμπίεση Δεδομένων (ΠΜΣ 536)Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
.
ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Εαρινό 2014-2015) (F117)Σγούρος Νικόλαος
.
Συμπίεση και Μετάδοση Ψηφιακού Βίντεο (DI293)Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΠΜΣ 554)Μαρούλης Δημήτριος
.
Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών (M156.IC1B)Αγορίτσα Γόγουλου, Μαρία Γρηγοριάδου
Σχεδίαση CMOS Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (DI329)Αγγελική Αραπογιάννη
.
Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (ΠΜΣ 529)Αραπογιάννη Αγγελική
.
Τεχνολογική και Επιχειρησιακή Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων (DI262)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
.
Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (DI356)Χάρης Μεσαριτάκης
.
Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (ΠΜΣ 531)Κ. Καρούμπαλος, E. Σαγκριώτης
.