Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Data Analytics - Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (M161 (M118))Δημήτριος Γουνόπουλος
.
Database Systems - Συστήματα βάσεων δεδομένων (M149)Γεωργία Κούτρικα
Machine Learning - Μηχανική Μάθηση (M124)Σταύρος Περαντώνης
.
Mobile and wireless networks (Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα) (M121 - EN23/IC1)Nikos Passas
.
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων (Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων) (M105 (Μ 126, ΠΜΣ 524)Σταυρακάκης Ιωάννης
.
Διαδραστικά Συστήματα (M110)Μαρία Ρούσσου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία (Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής)  (M116 )Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εφαρμογές Διαδικτύου (M118 (ΠΜΣ 511))Στάθης Χατζηευθυμιάδης
.
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (DI478)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
.
Οπτικοποίηση Δεδομένων - Data Visualization (Μ126)Μαρία Ρούσσου
Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών (Μ130)Σωκράτης Μπαρμπουνάκης
Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών_2019-20 (Μ130)Λάζαρος Μεράκος, Σωκράτης Μπαρμπουνάκης
Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (Μ131 (ΠΜΣ 518))Ρουσσοπούλου Μέμα
.
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (M133 (ΠΜΣ 517))Γκιζόπουλος Δημήτρης
Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού (M140) (M140)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (M143.EN)Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών (παλαιός τίτλος: Γραφικά και Οπτικοποίηση) (Μ144 (πρώην Μ102))Θεοχάρης Θεοχάρης, Δρακόπουλος Βασίλειος
.
Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας (Μ146 (ΕΝ2Β,EΝ3E,IC1E)Τάκης Μαθιόπουλος, Δημοσθένης Βουγιούκας, Δημήτρης Βαρουτάς
Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές (Μ147)Μαρία Ρούσσου, Δημήτρης Βαρουτάς
Συστήματα Πολυμέσων (M152 (ΠΜΣ 512))Στάθης Χατζηευθυμιάδης
.
Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (M155 )Δημοσθένης Βουγιούκας, Δημήτριος Βαρουτάς, Παντελής Μπαλαούρας
Σχεδίαση και Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης (M157)Αγορίτσα Γόγουλου, Μαρία Γρηγοριάδου
Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (M166 (Μ115))Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Ιωάννης Χαμόδρακας
Υπολογιστική Γλωσσολογία (Μ170)Αλεξανδρή Χριστίνα