Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Data Analytics - Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (M161 (M118))Δημήτριος Γουνόπουλος
Machine Learning - Μηχανική Μάθηση (M124)Σταύρος Περαντώνης
Mobile and wireless networks (Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα) (M121 - EN23/IC1)Nikos Passas
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων (Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων) (M105 (Μ 126, ΠΜΣ 524)Σταυρακάκης Ιωάννης
Διαδραστικά Συστήματα (M110)Μαρία Ρούσσου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία (Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής)  (M116 )Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εφαρμογές Διαδικτύου (M118 (ΠΜΣ 511))Στάθης Χατζηευθυμιάδης
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (DI478)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Μ151 - Web Systems and Applications - Συστήματα και Εφαργμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (M151)Αλέξανδρος Ντούλας
Νέες και Παλιές Προκλήσεις σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (Μ301)Λάζαρος Μεράκος
Οπτικοποίηση Δεδομένων - Data Visualization (Μ126)Μαρία Ρούσσου
Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών (Μ130)Σωκράτης Μπαρμπουνάκης
Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών_2019-20 (Μ130)Λάζαρος Μεράκος, Σωκράτης Μπαρμπουνάκης
Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (Μ131 (ΠΜΣ 518))Ρουσσοπούλου Μέμα
Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (M133 (ΠΜΣ 517))Γκιζόπουλος Δημήτρης
Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού (M140) (M140)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (M143.EN)Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών  (Μ144 )Θεοχάρης Θεοχάρης, Δρακόπουλος Βασίλειος
Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας (Μ146 (ΕΝ2Β,EΝ3E,IC1E)Τάκης Μαθιόπουλος, Δημοσθένης Βουγιούκας, Δημήτρης Βαρουτάς
Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές (Μ147)Μαρία Ρούσσου, Δημήτρης Βαρουτάς
Συστήματα Πολυμέσων (M152 (ΠΜΣ 512))Στάθης Χατζηευθυμιάδης
Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής (M155 )Δημοσθένης Βουγιούκας, Δημήτριος Βαρουτάς, Παντελής Μπαλαούρας
Σχεδίαση και Χρήση Περιβαλλόντων η-Μάθησης (M157)Αγορίτσα Γόγουλου, Μαρία Γρηγοριάδου
Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (M166 (Μ115))Ιωάννης Χαμόδρακας
Υπολογιστική Γλωσσολογία (Μ170)Αλεξανδρή Χριστίνα
Υποστήριξη Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (DI513)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου