Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα

Ρουσσοπούλου Μέμα

Περιγραφή
Επιθεώρηση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων. Πολυ-νηματικά συστήματα. Συγχρονισμός και υποστήριξη από πυρήνες. Τεχνικές διαχείρισης φυσικής-υπερβατής μνήμης και συστήματα αρχείων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και διαχείριση κατανεμημένων πόρων. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων και εξακρίβωση ταυτότητας. Κατανεμημένοι πυρήνες. Συνεργατικό caching. Συστήματα συνολικής μνήμης.
Κωδικός: ΠΜΣ 518
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών