Συστήματα Πολυμέσων

Στάθης Χατζηευθυμιάδης

Περιγραφή

Ορισμοί, βασικές έννοιες, τύποι δεδομένων, κωδικοποίηση και συμπίεση, συσκευές Ι/Ο και συσκευές αποθήκευσης, δικτύωση, κατηγορίες συστημάτων, πρωτόκολλα και τυποποιήσεις. Αρχιτεκτονική συστημάτων πολυμέσου και υπερμέσου, πλοήγηση και συγγραφή, μοντέλα υπερμέσου (HAM, Dexter, Trellis, Lange, Tower, MHEG), ανοικτά και κατανεμημένα συστήματα, μοντέλα κίνησης σε δικτυωμένα συστήματα πολυμέσων (MMPP model, ON/OFF model, Fluid Model, Time-Series model, TES model, Buffering, QoS), δρομολόγηση, ειδικά πρωτόκολλα (σειρά Η, CCITT, κλπ.) Εργαλεία ανάπτυξης και συγγραφής εφαρμογών, υποδείγματα συστημάτων και προδιαγραφές (Media services, Digital Video services, Teleconference services), σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση εργαλείου συγγραφής εφαρμογών πολυμέσου.

Κωδικός: ΠΜΣ 512
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανακοινώσεις