Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων (Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων)

Σταυρακάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι βασικό της 4ης κατεύθυνσης (Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και είναι οργανωμένο σε πέντε κύριες ενότητες.  (α) Σύντομη επανάληψη πιθανοτήτων και τυχαίων μεταβλητών. (β) Στοχαστικές διεργασίες. (γ) Bernoulli και Poisson διεργασίες με εφαρμογές στην περιγραφή δικτυακής κίνησης. (δ) Markov διεργασίες με εφαρμογές στη μοντελοποίηση δικτυακής κίνησης και πρωτοκόλλων. (ε) Θεωρία Markov Decision με εφαρμογές στη βέλτιστη σχεδίαση πρωτοκόλλων. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος όσο και εφαρμογές / ασκήσεις.

Κωδικός: M105 (Μ 126, ΠΜΣ 524
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 1 - Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 2 - Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική » 3 - Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων » 2 - Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων » 3 - Δικτύωση Υπολογιστών