Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων (Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων) (M105 (Μ 126, ΠΜΣ 524)

Σταυρακάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι βασικό της 4ης κατεύθυνσης (Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και είναι οργανωμένο σε πέντε κύριες ενότητες.  (α) Σύντομη επανάληψη πιθανοτήτων και τυχαίων μεταβλητών. (β) Στοχαστικές διεργασίες. (γ) Bernoulli και Poisson διεργασίες με εφαρμογές στην περιγραφή δικτυακής κίνησης. (δ) Markov διεργασίες με εφαρμογές στη μοντελοποίηση δικτυακής κίνησης και πρωτοκόλλων. (ε) Θεωρία Markov Decision με εφαρμογές στη βέλτιστη σχεδίαση πρωτοκόλλων. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος όσο και εφαρμογές / ασκήσεις.