Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Algorithms in Structural Bioinformatics (DSIT) (Μ103)Ioannis Emiris - Evangelia Chrysina
Biology / Physiology - Βιολογία / Φυσιολογία (ΤΠΙΒΥπ1)Δ. Στραβοπόδης - Ε. Αναστασιάδου
Biostatistics - Βιοστατιστική (ΤΠΙΒΕπ4)Λιναρδάτος Διονύσης
Eισαγωγή στη Βιοπληροφορική (ΤΠΙΒΕπΙ9)Χατζηγεωργίου Άρτεμης
Introduction to Bioinformatics (M413)Martin Reczko - Alexandros Dimopoulos
Introduction to Biotechnology - Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία (ΤΠΙΒΥπΒ4)Γ. Τσάγκαρης, Γεωργίου, Αναγνωστόπουλος
Machine Learning - Μηχανική Μάθηση (M124)Σταύρος Περαντώνης
Machine Learning in Computational Biology - Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία (ΤΠΙΒΥπΒ9)Μανωλάκος Ηλίας
Molecular Modeling of Biomolecules (DI440)Zoe Cournia
Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία (ΤΠΙΒΥπΒ3)Βερνίκος Γιώργος
Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων (ΤΠΙΒΥπ7)Παντελεήμων Ασβεστάς, Αναπληρωτής Καθηγητής - Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής (ΕπΒ9)Βερνίκος Γιώργος
Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων (ΤΠΙΒΕπ3)Γουνόπουλος Δημήτριος
Ευφυή Ιατρικά Συστήματα (ΤΠΙΒΕπΙ7)Μαρούλης Δημήτριος
Μέθοδοι και Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Νευροεπιστήμες (ΤΠΙΒΕπ6)Κουτσουρίδης Βασίλης
Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων (ΤΠΙΒΥπΒ6)Κριθαρά Αναστασία, Πετάσης Γεώργιος
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (ΤΠΙΒΥπΙ8)Β. Σπυρόπουλος
Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού (M140) (M140)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Προχωρημένα Θέματα Βιοτεχνολογίας (ΤΠΙΒΕπΒ7)Σανούδου Δέσποινα
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (M143.EN)Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων (ΤΠΙΒΥπΙ6)Καλύβας Νεκτάριος
Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (ΤΠΙΒΥπ3)Ι. Κανδαράκης
Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (DI420)Ιωάννης Κανδαράκης