Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία (ΤΠΙΒΥπΒ3)

Βερνίκος Γιώργος

Περιγραφή
Εισαγωγή στους αλγορίθμους και στην υπολογιστική πολυπλοκότητα. Τεχνικές για αλγορίθμους στη Μοριακή Βιολογία: ʼπληστος αλγόριθμος, διαίρει-και-βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός, προσεγγιστικοί και πιθανοτικοί αλγόριθμοι, τοπική αναζήτηση. Αλγόριθμοι για string matching, αλυσίδες Markov και hidden Markov models. Εφαρμογές αλγορίθμων για mapping and sequencing, sequence analysis, structure prediction, phylogeny.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις