Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (ΤΠΙΒΥπΙ8)

Β. Σπυρόπουλος

Περιγραφή
Διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου Αιώνα: Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Πληροφορική και Λήψη Ιατρικής Απόφασης. Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς: Τα Eξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Ατυχημάτων και Εκτάκτων Περιστατικών και ο Ψηφιακός Φάκελος ως αφετηρία Ιατρικού Συμπερασμού, με βάση τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα. Διαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών σε ολοκληρωμένα Δίκτυα.: Η διαδρομή ολοκλήρωσης Συσκευών - Υπολογιστών στην αυτοματοποίηση των in vitro Διαγνωστικών Εργαστηρίων, τα LIS και ο Έλεγχος Ποιότητας. Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης Ιατρικής Εικόνας: Η ενσωμάτωση της Ιατρικής Εικόνας στις άλλες Ιατρικές πληροφορίες. Πληροφοριακά Συστήματα Επιτήρησης του Ασθενούς: Επιτήρηση, Υποστήριξη και Υποκάσταση Ζωτικών Λειτουργιών στα Χειρουργεία, στις ΜΕΘ και το πρόβλημα της αξιολόγησης των δεδομένων. Ειδικές Μονάδες Θεραπείας: Λιθοτριψία, Ακτινοθεραπεία. Ιατρική των Μεταγγίσεων κλπ. Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης της Νοσηλείας: Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της φροντίδας του ασθενούς και οι βασικές σ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις