Προηγμένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (ΠΜΣ 530)

Ελευθεριάδης Αλέξανδρος, Καραμπογιάς Σεραφείμ

Περιγραφή
Επισκόπηση βασικών εννοιών, Σχεδιασμός φίλτρων (κατωπερατά, ζωνοπερατά, ανωπερατά αποκοπής ζώνης), Πολυρυθμική επεξεργασία σήματος, Filter banks, Συνθήκες τέλειας ανασύστασης, Χώρος κατάστασης, Καταστατικές εξισώσεις, Πίνακας καταστατικής μετάβασης, Ελεγξιμότητα, Παρατηρισιμότητα, Συνάρτηση μεταφοράς από καταστατικές εξισώσεις, Ασυμπτωτική ευστάθεια.