Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων

Αραπογιάννη Αγγελική

Περιγραφή
Αρχές σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές Πομποδεκτών. Ολοκλήρωση ενεργών και παθητικών στοιχείων για Υ.Σ. Ενισχυτές χαμηλού θορύβου σε διπολική τεχνολογία, σε τεχνολογία CMOS, BiCMOS και SiGe. Συντονιζόμενοι ενισχυτές. Ενισχυτές Υ.Σ. και AGC. Μίκτες - Απόρριψη ειδώλου - Διαμόρφωση Ι-Q. Ταλαντωτές - VCO - PLL - Πολλαπλασιαστές και Διαιρέτες συχνότητας. Ολοκληρωμένα φίλτρα RF. Διαμορφωτές - Αποδιαμορφωτές. Εργαστήριο.
Κωδικός: ΠΜΣ 529
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών