Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (ΠΜΣ 529)

Αραπογιάννη Αγγελική

Περιγραφή
Αρχές σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές Πομποδεκτών. Ολοκλήρωση ενεργών και παθητικών στοιχείων για Υ.Σ. Ενισχυτές χαμηλού θορύβου σε διπολική τεχνολογία, σε τεχνολογία CMOS, BiCMOS και SiGe. Συντονιζόμενοι ενισχυτές. Ενισχυτές Υ.Σ. και AGC. Μίκτες - Απόρριψη ειδώλου - Διαμόρφωση Ι-Q. Ταλαντωτές - VCO - PLL - Πολλαπλασιαστές και Διαιρέτες συχνότητας. Ολοκληρωμένα φίλτρα RF. Διαμορφωτές - Αποδιαμορφωτές. Εργαστήριο.