Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Καλουπτσίδης Νικόλαος

Περιγραφή
Βασικές έννοιες απο τα σώματα Galois, χωρητικότητα καναλιού, αξιόπιστη μετάδοση και το δεύτερο θεώρημα του Shannon, το αθροιστικό Γκαουσιανό κανάλι, βασικές κατηγορίες κωδίκων (γραμμικοί, κυκλικοί, BCH, Reed Solomon, κώδικες αλγεβρικής γεωμετρίας, συγκεραστικοί, Turbo, LDPC), Αποκωδικοποιητές (Berlekamp-Massey, αλγόριθμος Ευκλείδη, φασματικές τεχνικές), διόρθωση καταιγιστικών λαθών, συγκεραστικοί κώδικες και αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανοφάνειας. Εργαστηριακή υποστήριξη στο Matlab.
Κωδικός: ΠΜΣ 528
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις