Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (Μ134 )

Σταυρακάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι Επιλογής για τις κατευθύνσεις  "Δικτύωση Υπολογιστών" και "Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. H διδακτική του ύλη  ανανεώνεται κάθε έτος και περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος όσον αφορά σε δίκτυα, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.

Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις από τους διδάσκοντες, καθώς και μια σειρά από εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το μάθημα και τον τρόπο που είναι οργανωμένο δίνονται στο σύνδεσμο:

http://eclass.di.uoa.gr/modules/course_description/

Περιγραφή
Το μάθημα είναι Επιλογής για τις κατευθύνσεις  "Δικτύωση Υπολογιστών" και "Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. H διδακτική του ύλη  ανανεώνεται κάθε έτος και περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος όσον αφορά σε δίκτυα, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. 

 

Ημερολόγιο