Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

Σταυρακάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι βασικό της 4ης κατεύθυνσης (Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Η διδακτική του ύλη ανανεώνεται ετησίως και καλύπτει θέματα που άπτονται έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος σε δίκτυα επικοινωνιών που δεν κάνουν χρήση σταθερών υποδομών.

Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις από τους διδάσκοντες, καθώς και μια σειρά από ασκήσεις και εργασίες, οι οποίες επιλύονται και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην τάξη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το μάθημα και τον τρόπο που είναι οργανωμένο δίνονται στο σύνδεσμο:

http://eclass.di.uoa.gr/modules/course_description/

 

Κωδικός: ΠΜΣ 523
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ημερολόγιο