Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (ΠΜΣ 525)

Alonistioti Nancy

Περιγραφή
Εισαγωγικό Σημείωμα
Εισαγωγή στο σχεδιασμό και επαλήθευση πρωτοκόλλων.  Σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πρωτοκόλλων σε δίκτυα και φορμαλιστική προδιαγραφή τους. Πεπερασμένες μηχανές καταστάσεων, δομή πρωτοκόλλων, διαγράμματα ροής μηνυμάτων, μορφοποίηση μυνημάτων, έλεγχος συμμόρφωσης πρωτοκόλλων. Γλώσα επαλήθευσης πρωτοκόλλων PROMELA, εργαλεία επαλήθευσης πρωτοκόλλων.

Ημερολόγιο