Αριθμητική Βελτιστοποίηση (ΠΜΣ 544)

Δάρας Νικόλαος

Περιγραφή
Εισαγωγικό Κείμενο
Ακρότατα, τετραγωνικές μορφές, αλγόριθμοι κατάβασης, τεχνικές line search. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μέθοδοι Newton, quasi-Newton, συζυγών κατευθύνσεων, μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς: γραμμικός, τετραγωνικός και μη γραμμικός προγραμματισμός. Μέθοδοι Simplex, εσωτερικού σημείου, πολλαπλασιαστές Lagrange. Case studies με χρήση γλώσσας αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε σχεδιασμό αεροδυναμικού σχήματος, μηχανικών εξαρτημάτων, χωροδικτυωμάτων.