Τεχνολογική και Επιχειρησιακή Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: DI262
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών