Συμπίεση Δεδομένων

Ελευθεριάδης Αλέξανδρος

Περιγραφή
Επανάληψη Βασικών Εννοιών από Θεωρία Πληροφορίας, Κωδικοποίηση Εξόδου Πηγής με Διακριτά Ανεξάρτητα Σύμβολα, Κωδικοποίηση Εξόδου Πηγής Κυματομορφών, Κβαντιστές (Βέλτιστος, Ομοιόμορφος Βέλτιστος με άριστη κωδικοποίηση, προσαρμοστικός Κβαντιστής), Διανυσματική Κβάντιση, DPCM- Κωδικοποίηση με μεθόδους Γραμμικής Πρόγνωσης, Κωδικοποίηση με χρήση μετασχηματισμών- KLM και DCT, Ιεραρχική Κωδικοποίηση Εικόνας, Τεχνικές Κωδικοποίησης Video, Πρακτικά Σχήματα κωδικοποίησης Ήχου και Εικόνας (JPEG, ~E, MPEG-7).
Κωδικός: ΠΜΣ 536
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ανακοινώσεις