Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Άσκηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας Υποψηφίων Διδακτόρων (DI448)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Διαδραστικά Συστήματα (M110)Μαρία Ρούσσου
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία (Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής)  (M116 )Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Εφαρμογές Διαδικτύου (Εργαστήριο) (DI475)Κωνσταντίνος Κολομβάτσος
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (DI478)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Νέες και Παλιές Προκλήσεις σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (Μ301)Λάζαρος Μεράκος
Υποστήριξη Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (DI513)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου