Δίκτυα Επικοινωνιών (ΠΜΣ 522)

Άννα Τζανακάκη

Περιγραφή

Δίκτυα Επικοινωνιών και το Internet. Αρχές σχεδιασμού και υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς, πολυπλεξία εφαρμογών, UDP, αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, TCP, έλεγχος συμφόρησης. Επίπεδο δικτύου, αρχές δρομολόγησης, ιεραρχική δρομολόγηση, IP, δρομολόγηση στο Internet, δρομολογητές, IPv6, δρομολόγηση πολλαπλών παραληπτών. Επίπεδο ζεύξης και τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, Ethernet, IEEE 802.11, PPP, δίκτυα τεχνολογίας ΑΤΜ, frame relay. Μοντέλα καθυστέρησης: βασικά μοντέλα και αποτελέσματα από την θεωρία ουρών και εφαρμογές στα δίκτυα. Tεχνικές ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας.

Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Τα Δίκτυα Επικοινωνιών είναι ένα από τα πιό ενδιαφέροντα και σημαντικά τεχνολογικά πεδία των καιρών μας.Το Internet διασυνδέει εκατομμύρια (σύντομα δισεκατομμύρια) υπολογιστών, παρέχοντας μια παγκόσμια επικοινωνιακή, υπολογιστική και αποθηκευτική υποδομή. Μιά εντυπωσιακή αύξηση νέων εφαρμογών βρίσκεται προ των πυλών με την ολοκλήρωση του Internet με τις τεχνολογίες των κινητών/ασύρματων επικοινωνιών. Πολλά έχουν αλλάξει στην ζωή μας με την ανάπτυξη των δικτύων από την εμβρυική τους κατάσταση την δεκαετία του '60 μέχρι τις μέρες μας. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή - μια νέα γενιά δημιουργικών μηχανικών και επιστημόνων πληροφορικής και επικοινωνιών θα οδηγήσει το μελλοντικό Internet σε σφαίρες που ίσως δεν τις έχουμε φανταστεί ακόμη. Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να δώσει μια καλή εισαγωγή στο υπόβαθρο που χρειάζεται κανείς για να ταξιδέψει και να εξερευνήσει την ενδιαφέρουσα αυτή γνωστική περιοχή.

Βοηθήματα

Το βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Computer Networking των J. Kurose και Κ. Ross, Pearson/Addison-Wesley, 6th Edition, ISBN 0-321-17644-8. Η ελληνική μετάφραση (της 6ης Έκδοσης) έγινε από τις εκδόσεις Γκιούρδας (www.mgiurdas.gr). 

Διαλέξεις: πού κα πότε;

Οι διαλέξεις του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 θα γίνονται κάθε Τετάρτη (17:00) στo Αμφιθέατρο Α2 του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

Διδάσκοντες