Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -