Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: DI263
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών