Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων

Κυριακίδης Μιχαήλ

Περιγραφή

P.M.BO.K. (4η Έκδοση – Project Management Body of Knowledge).

 1. Ενότητα 1: Project Management Framework:

 • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή,

 • Κεφάλαιο 2: Κύκλος ζωής έργου και οργάνωση (Project Life Cycle and Organization).

 1. Ενότητα 2: The Standard of Project Management:

 • Κεφάλαιο 3: Project Management Processes for a Project. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και το νέο ISO 21500.

 1. Ενότητα 3: The Project Management Knowledge Areas:

 • Κεφάλαιο 4: Project Integration Management

 • Κεφάλαιο 5: Project Scope Management

 • Κεφάλαιο 6: Project Time Management

 • Κεφάλαιο 7: Project Cost Management

 • Κεφάλαιο 8: Project Quality Management

 • Κεφάλαιο 9: Project Human Resource Management

 • Κεφάλαιο 10: Project Communication Management

 • Κεφάλαιο 11: Project Risk Management

 • Κεφάλαιο 12: Project Procurement Management


Ημερολόγιο