Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες (M106)Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο
Ενσωματωμένα Συστήματα (VLSI 29)Μανωλάκος Ηλίας
Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI (M158 (ΠΜΣ 555))Αραπογιάννη Αγγελική