Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI (M158 (ΠΜΣ 555))

Αραπογιάννη Αγγελική

Περιγραφή
Σχεδίαση διατάξεων VLSI σε επίπεδο κυκλώματος. Τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Δυναμικές αναλογικές τεχνικές. Τελεστικοί ενισχυτές και συγκριτές CMOS. Φίλτρα συνεχούς χρόνου. Φίλτρα διακοπτόμενων πυκνωτών. Τεχνικές ADC/DAC. Μετατροπείς δεδομένων. Αρχιτεκτονικές VLSI κυκλωμάτων και συστημάτων για τις Τηλεπικοινωνίες. Εργαστήριο.