Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI

Αραπογιάννη Αγγελική

Περιγραφή
Σχεδίαση διατάξεων VLSI σε επίπεδο κυκλώματος. Τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Δυναμικές αναλογικές τεχνικές. Τελεστικοί ενισχυτές και συγκριτές CMOS. Φίλτρα συνεχούς χρόνου. Φίλτρα διακοπτόμενων πυκνωτών. Τεχνικές ADC/DAC. Μετατροπείς δεδομένων. Αρχιτεκτονικές VLSI κυκλωμάτων και συστημάτων για τις Τηλεπικοινωνίες. Εργαστήριο.
Κωδικός: M158 (ΠΜΣ 555)
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων » 1 - Μηχανική Υπολογιστών