Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (Υποχρεωτικό, Ι-8)

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Περιγραφή

Διαμορφώνοντας το Νοσοκομείο του 21ου Αιώνα: Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Πληροφορική και Λήψη Ιατρικής Απόφασης.

Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς: Τα Eξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Ατυχημάτων και Εκτάκτων Περιστατικών και ο Ψηφιακός Φάκελος ως αφετηρία Ιατρικού Συμπερασμού, με βάση τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα.

Διαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών σε ολοκληρωμένα Δίκτυα: Η διαδρομή ολοκλήρωσης Συσκευών - Υπολογιστών στην αυτοματοποίηση των in vitro Διαγνωστικών Εργαστηρίων, τα LIS και ο Έλεγχος Ποιότητας.

Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης Ιατρικής Εικόνας: Η ενσωμάτωση της Ιατρικής Εικόνας στις άλλες Ιατρικές πληροφορίες.

Πληροφοριακά Συστήματα Επιτήρησης του Ασθενούς: Επιτήρηση, Υποστήριξη και Υποκάσταση Ζωτικών Λειτουργιών στα Χειρουργεία, στις ΜΕΘ και το πρόβλημα της αξιολόγησης των δεδομένων.

Ειδικές Μονάδες Θεραπείας: Λιθοτριψία, Ακτινοθεραπεία. Ιατρική των Μεταγγίσεων κλπ. Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης της Νοσηλείας: Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της φροντίδας του ασθενούς και οι βασικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -