Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Εισαγωγικό

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Περιγραφή
Εισαγωγικό περί ασφάλειας
Κωδικός: F108
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών