Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (ΠΜΣ 531)

Κ. Καρούμπαλος, E. Σαγκριώτης

Περιγραφή
Εισαγωγή (η επανάσταση των υψήρρυθμων επικοινωνιών οπτικών και κινητών, oι τύποι δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες ευρείας ζώνης). Επισκόπηση των Παραδοσιακών Σχημάτων Ψηφιακής Διαμόρφωσης (ASK PSK, FSK διαφοροποίηση των επιδόσεων με τη χρήση Μιαδικών σχημάτων, οι δυνατότητες μικτών ψηφιακών συστημάτων, αστερισμοί, απόσταση συμβόλων αστερισμού). Μιαδικά Συστήματα Ψηφιακής Διαμόρφωσης με Ορθογώνιες Φέρουσες (διαμόρφωση QAM, συστήματα DMT χρήση των συστημάτων DMT σε ενσύρματα τηλεφωνικά δίκτυα, η τεχνική των XDSL χρήση των συστημάτων DMT σε ασύρματα δίκτυα, η τεχνική των OFDM). Συνδυασμός Κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (προκωδικοποίηση, διαγράμματα trellis και αλγόριθμος Viterbi, κωδικοποίηση για κανάλια με περιορισμένο εύρος ζώνης, η τεχνική TCM ). Συστήματα Διάχυτου Φάσματος (το μοντέλο των συστημάτων, σύστημα άμεσης ακολουθίας, σύστημα μεταπήδησης συχνότητας, μερικές εφαρμογές CDMA, σήματα χαμηλής φωρασιμότητας, αντιμετώπιση jamming, αντιμετώπιση multipath). Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος
Περισσότερα