Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλγοριθμικη Θεωρία Γραφημάτων (ΠΜΣ Πληροφορική) και Θεωρία Γραφημάτων (ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ) (Μ101)Αρχοντία Γιαννοπούλου
Ειδικά θέματα Πληροφορικής: Προηγμένη Θεωρία Μηχανικής Μάθησης (DI618)Χρήστος Τζάμος
Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού (M119.CS)Σταύρος Κολλιόπουλος
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι (M141.CS )Σταύρος Κολλιόπουλος