Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων (ΠΜΣ Πληροφορική) και Θεωρία Γραφημάτων (ΔΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.) (M101) (Μ101)Αρχοντία Γιαννοπούλου
Θεωρία Αναδρομής (Μ.Π. Α.Λ.ΜΑ.)Δημήτρης Ζώρος
.
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι (Μ.Π. Α.Λ.ΜΑ.)Δημήτρης Ζώρος
.