Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων (ΠΜΣ Πληροφορική) και Θεωρία Γραφημάτων (ΔΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.) (M101) (Μ101)Αρχοντία Γιαννοπούλου
Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι (ΠΜΣ Πληροφορικής και ΔΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.) (M223)Αρχοντία Γιαννοπούλου
.