Οπτική Επεξεργασία Σήματος (ΠΜΣ 553)

Θεοφάνους Νικηφόρος

Περιγραφή
Μετασχηματισμός Fresnel, Μετασχηματισμός Fourier στην Οπτική και παράγωγα αυτού, Οπτική χωρητικότητα και πυκνότητα πακετοποίησης, Οπτική συνεκτικότητα συστήματος (coherence), Οπτική φασματική ανάλυση (γενικά). Χωρικοί διαμορφωτές φωτός, Η διαδικασία φώρασης στο πεδίο Fourier, Αναλύτης φάσματος Raster - Format, Οπτικό χωρικό φιλτράρισμα, Χωρικά φίλτρα πραγματικής και μιγαδικής τιμής, Συμβολομετρικές μέθοδοι για την κατασκευή φίλτρων, Επεξεργασία πληροφορίας με οπτικά φίλτρα, Οπτικοί επεξεργαστές.