Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων (10EK304)Μ.Ν. Ασημακοπούλου
Ατομική και Μοριακή Φυσική (10ΕΛΕ01)Α. Μανουσάκης-Κατσικάκης, Α Παπαθανασίου
Γαλαξίες (ΕΚ103)Καλλιόπη Δασύρα, Απόστολος Μαστιχιάδης
Δυναμική της Ατμόσφαιρας (10YK301)Κ.Βαρώτσος
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού (10ΥΚ203)Ι. Τίγκελης, Ε. Νισταζάκης, Δ. Ρεΐσης
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος (10ΥΚ303)Ν. Καλτσουνίδης, Ε. Γιαννακάκη, Ε. Μποσιώλη, Φωτάκη Νεφέλη
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης (10ΥΚ503)Α. Παπαθανασίου, Δ. Σταμόπουλος
Εργαστήριο Χημείας - Τμήμα Φυσικής (PHYS259)Ευγενία Κουτσούρη, Μαρία Ρούλια, Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ψαρουδάκης
Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές (10ΕΛΕ04)Φ. Διάκονος, Ν. Στεφάνου
Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)Ε. Στυλιάρης, Π. Παπαγιάννης
Κβαντική Οπτική και Lasers (10ΥΚ501)Κ. Σιμσερίδης
Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή (10ΕΚ303)Κ. Καρτάλης, X. Τζάνης
Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα (10ΕΛΕ06)Δ. Φραντζεσκάκης, Θ. Αποστολάτος
Μικροηλεκτρονική (10ΕΚ204) Ε. Ροδίτη
Οπτική και Εφαρμογές (10ΕΛΕ03)Κοσμάς Γαζέας
Πρακτική Άσκηση, Τμήμα Φυσικής (ΠΡΑΣΚ)Έ. Νισταζάκης, Κ. Σιμσερίδης
Στοιχειώδη Σωμάτια (10ΕΚ412)Κ. Βελλίδης, Π. Σφήκας
Στοχαστικές Διεργασίες στη Φυσική (10ΕΛΕ02)Α. Μουστάκας
Σύγχρονη Κβαντική Φυσική και Εφαρμογές (10EK403)Φ. Διάκονος, Α. Καρανίκας
Συνοπτική Μετεωρολογία (μεταπτυχιακό) (10ΕΚ311)Ε. Φλόκα, Α. Ντάντου, Α. Πρωτονοταρίου
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (μεταπτυχιακό) (18208)Δημήτριος Ραζής
Συστήματα Υπολογιστών (μεταπτυχιακό) (10EK212)Δ. Ρεΐσης
Συσχετισμένα Κβαντικά Συστήματα (10ΕΚ501)E. Μανουσάκης, Φ. Μαυρόπουλος
Τηλεπικοινωνίες (10ΕK203 )Α. Τζανακάκη, Ι. Τίγκελης
Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (μεταπτυχιακό -NΠΣ) (10ΕΚ512)Σ. Γαρδέλης, Ε. Ροδίτη
Φυσική Στερεού Φλοιού της Γης (μεταπτυχιακό) (10ΕΚ511)Ν. Σαρλής, Ε. Σκορδάς
Χημεία - Τμήμα Φυσικής (PHYS267)Νικόλαος Ψαρουδάκης (συντονιστής), Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος