Πτυχιακή Εργασία (10ΕΚΑ06 και 10ΕΚΑ07)

Δ. Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική και έχει αντικείμενο που ανήκει στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής/τρια. Διαρκεί δύο εξάμηνα και εκπονείται συνήθως κατά τη διάρκεια του τελευταίου (4ου) έτους σπουδών υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τομέα που υπηρετεί τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε 14 πιστωτικές μονάδες (ECTS) συνολικά, ισοκατανεμημένες στα δύο εξάμηνα. 

Η  ΠΕ μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να εκπονηθεί υπό την επίβλεψη οποιουδήποτε μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής αφού προηγουμένως ο οικείος Τομέας εγκρίνει ότι το θέμα εμπίπτει στην κατεύθυνσή του. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εκτός του Τμήματος Φυσικής (σε άλλο Τμήμα ή σε ερευνητικό κέντρο) είναι επίσης δυνατή κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Τομέα και ορισμού συνεπιβλέποντα, ο οποίος θα καταθέσει τη βαθμολογία.

Συνιστάται ένθερμα στους φοιτητές η επιλογή της εκπόνησης ΠΕ: Τα γνωσιακά οφέλη και οι δεξιότητες που προσφέρει η εκπόνησή της είναι πολλά. Επίσης, η εκπόνηση ΠΕ είναι για πολλούς φοιτητές η πρώτ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -