Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές (10ΕΛΕ04)

Φ. Διάκονος, Ν. Στεφάνου

Περιγραφή

Εισαγωγή στις ομάδες Lie - Αναλυτική περιγραφή της SU(2) - Αναπαραστάσεις της SU(3) - Yang-Tableaus και αναπαραστάσεις της SU(N) - εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική - Εισαγωγή στις θεωρίες βαθμίδας - Αβελιανή θεωρία - Αυθόρμητη παραβίαση συμμετρίας - Θεωρίες Yang-Mills - Μηχανισμός Higgs - Καθιερωμένο πρότυπο

Ημερολόγιο