ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (18205/18210) (18205/18210)

Ε. Στυλιάρης, Θ. Μερτζιμέκης

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό μάθημα Πυρηνική Φυσική Ι (18205/18210) είναι μάθημα Κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων. Διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο. Η παρακολούθηση αυτού ή του Μεταπτυχιακού μαθήματος Στοιχειώδη Σωμάτια είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του ΜΔΕ.

Πραγματεύεται την πειραματική μαρτυρία και θεωρητική κατανόηση της δομής των αδρονίων, των πυρήνων και της πυρηνικής ύλης. Στοχεύει στην εμβάθυνση, στην θεμελίωση και την επέκταση της γνώσης που αποκτάται στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα. Οι θεματικές ενότητες και η βιβλιογραφία εκτίθενται στις πληροφορίες του μαθήματος και σε αντίστοιχο αρχείο στα έγγραφα.

Ημερολόγιο