Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Αστρονομικών Δεδομένων (18303)

Δ. Χατζηδημητρίου, Κ. Γαζέας, Κ. Δασύρα

Περιγραφή

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Τεχνικές φασματοσκοπίας στην Αστροφυσική. Εφαρμογές σε αστέρες, (εξω)πλανήτες, νεφελώματα, Ήλιο στα οπτικά μήκη κύματος.

-    Θεωρία κι αρχές οπτικής φασματοσκοπίας

-    Όργανα παρατήρησης - φασματογράφοι

-    Τεχνικές παρατήρησης και λήψης φασμάτων

-    Εργαστηριακές εφαρμογές φασματοσκοπίας

  • Χημική σύσταση και φασματική ταξινόμηση αστέρων και νεφελωμάτων
  • Επεξεργασία αστρικών φασμάτων 
  • Μέτρηση μάζας εξωπλανητών

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 Παρατηρήσεις σε ακτίνες Χ

  1. Σύγχρονα παρατηρητήρια ακτίνων Χ – μορφές δεδομένων (1η εβδομάδα)
  2. Βασικές κατηγορίες πηγών – χαρακτηριστικά (2η εβδομάδα)
  3. Βασικά εργαλεία ανάλυσης

   - Φωτομετρία

   - Φασματοσκοπία

   - Χρονοσειρές

  1. Χαρακτηρισμός αγνώστων πηγών στις ακτίνες Χ και εξαγωγή φυσικών παραμέτρων, και με χρήση data mining (3η εβδομάδα)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Εξαγωγή ιδιοτήτων μεσοαστρικού αερίου ενός

Περισσότερα