Ιατρική Φυσική (10ΕΚ402)

Ε. Στυλιάρης, Π. Παπαγιάννης

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης (Ε3409) προσφερόμενο το εαρινό εξάμηνο για φοιτητές του 8ου εξαμήνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής. Απαιτούνται βασικές γνώσεις Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, όπως αυτές διδάσκονται στην Φυσική IV (Σύγχρονη Φυσική).

Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Αλληλεπίδραση φωτονίων με την ύλη (Νόμος της απορρόφησης, Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο, Σκέδαση Compton)
  • Αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη (Bethe formula, καμπύλη Bragg)
  • Βιολογική δράση ακτινοβολιών
  • Ακτινοπροστασία - Δοσιμετρία
  • Ιατρική Απεικόνιση - Τομογραφία
  • Σύγχρονες Τεχνικές Ιατρικής Απεικόνισης (X-Ray CT, Τομοσπινθηρογραφία, γ-Camera, Τομογραφία Ποζιτρονικής Εκπομπής PET, Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού MRI, Απεικόνιση με υπερήχους, Συνδιαστικές Τεχνικές)
  • Ακτινοθεραπεία