Σύγχρονη Κβαντική Φυσική και Εφαρμογές (10EK403)

Φ. Διάκονος, Α. Καρανίκας

Περιγραφή

Ύλη μαθήματος:

Ανοικτά Κβαντικά Συστήματα. Τελεστής πυκνότητας. Συνοχή-Αποσυνοχή (coherence-decoherence). Διεμπλοκή (entanglement). Στοιχεία Θεωρίας Μέτρησης (Ορθογώνιες και μη ορθογώνιες μετρήσεις). "Παράδοξο" EPR. Ανσότητες Bell. Χρονικά εξαρτημένη θεωρία διαταραχών. Χρονική εξέλιξη του τελεστή πυκνότητας. Στοιχεία Κβαντικής Πληροφορίας και Κβαντικών Υπολογιστών.

 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο