Σύγχρονη Κβαντική Μηχανική και Εφαρμογές

Φώτης Διάκονος, Αλέξανδρος Καρανίκας

Περιγραφή

Ύλη μαθήματος:

Ανοικτά Κβαντικά Συστήματα. Τελεστής πυκνότητας. Συνοχή-Αποσυνοχή (coherence-decoherence). Διεμπλοκή (entanglement). Στοιχεία Θεωρίας Μέτρησης (Ορθογώνιες και μη ορθογώνιες μετρήσεις). "Παράδοξο" EPR. Ανσότητες Bell. Χρονικά εξαρτημένη θεωρία διαταραχών. Χρονική εξέλιξη του τελεστή πυκνότητας. Στοιχεία Κβαντικής Πληροφορίας και Κβαντικών Υπολογιστών.

 

Κωδικός: PHYS253
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις