Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμική Ακτινοβολία (10ΕΚ401)Μ. Γεροντίδου, Β. Σπανός
Αστροφυσικά Ρευστά (10ΥΚ102)Ν. Βλαχάκης
Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών (10EK101)Μ. Πετροπούλου
Διαστημική και Ηλιακή Φυσική (10ΕΚ102 )Ι. Α. Δαγκλής
Εργαστήριo Κατεύθυνσης Αστροφυσικής (10YK103)Θ. Αποστολάτος, Κ. Γαζέας, Ι. Α. Δαγκλής, Κ. Δασύρα, Γ. Μπαλάσης, Δ. Χατζηδημητρίου
Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (10ΥΚ403)Κ.Θεοφιλάτος, Θ.Μερτζιμέκης, Ν.Σαουλίδου, Ε.Στυλιάρης, Δ.Φασουλιώτης, Μ.Γεροντίδου, Ε.Γανωτή, Λ.Πετροκόκκινος
Θεωρητική Γεωφυσική  (10EΛΕ31)Φ. Βαλλιανάτος, Ν. Σαρλής
Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης (10ΕΛΕ05)Ι. Λελίδης, Κ. Σιμσερίδης
Μαθηματική Φυσική (18003 & 10EK411)Φ. Διάκονος, Α. Καρανίκας, Κ. Σφέτσος
Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες (10ΕΚ202)Α. Τζανακάκη και Α. Τασολάμπρου
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών (10ΥΚ202 )Δ. Ρεΐσης
Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (10ΕΚ301)Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Ε. Γιαννακάκη
Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής (10ΕΚ201)Γ. Τόμπρας
Πτυχιακή Εργασία (10ΕΚΑ06 και 10ΕΚΑ07)Δ. Χατζηδημητρίου
Πυρηνική Φυσική (10ΥΚ401)Θ. Μερτζιμέκης, Ε. Στυλιάρης
Σήματα και Συστήματα (10ΥΚ201)Ε. Νισταζάκης
Στοιχειώδη Σωμάτια (10ΥΚ402)Ν. Τετράδης
Φυσική Χαλαρής 'Υλης (10ΕΚ503)Ι. Λελίδης
Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (10ΥΚ302)Ε. Μποσιώλη, Γ. Σωτηροπούλου
Φυσική Στερεάς Κατάστασης  (10ΥΚ502 ) Σ. Γαρδέλης
Φυσική των Αστέρων (10YK101)Δ. Χατζηδημητρίου
Φυσική των Μορίων και Νανοϋλικών (10ΕΚ502)Β. Λυκοδήμος
Φυσική Ωκεανογραφία (10ΕΚ302)Σ. Σοφιανός, Ν. Καλτσουνίδης