Εργαστήριo Κατεύθυνσης Αστροφυσικής (10YK103)

Θ. Αποστολάτος, Κ. Γαζέας, Ι. Α. Δαγκλής, Κ. Δασύρα, Γ. Μπαλάσης, Δ. Χατζηδημητρίου

Περιγραφή

Το Εργαστήριο είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές που έχουν πάρει κατεύθυνση Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής. Διεξάγεται κατά το 7ο εξάμηνο των σπουδών και περιλαμβάνει σύγχρονες ασκήσεις που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές με μερικά βασικά ερευνητικά πεδία του Τομέα.

 

Το πρώτο μέρος του Εργαστηρίου είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες (μία ανά εβδομάδα):

22 Οκτωβρίου: Φωτομετρία

29 Οκτωβρίου: Φασματοσκοπία

5 Νοεμβρίου: Εισαγωγή στη MATLAB

12 Νοεμβρίου: Ανίχνευση σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων

19 Νοεμβρίου: Συμβολομετρία

Τέλος, οι φοιτητές θα ασκηθούν στο τηλεσκόπιο του Γεροσταθοπούλειου Αστεροσκοπείου την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, σε δύο ομάδες των 22 ατόμων ως εξής:

Ομάδα 1η: Αδαμόπουλος έως Λιόγκα, 17:00-19:00
Ομάδα 2η: Λουκίδης έως Ψωμάς, 19:00-21:00

 

Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές θα επιλέξουν δύο από τέσσερις ασκήσεις (που έχουν όλες δύο μέρη). Ανά δύο εβδομάδες θα υλοποιούνται δύο ασκήσεις παράλληλα (προφανώς όχι την ίδια

Περισσότερα  

Ενότητες

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία διαστημικής φυσικής και τεχνολογίας

- Γνωριμία με τις ζώνες ακτινοβολίας Van Allen και με τις δυναμικές μεταβολές τους

- Γνωριμία με τις μεταβολές του γεωμαγνητικού πεδίου και με τη σημασία τους για τις ζώνες Van Allen

- Επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων ενεργητικών ηλεκτρονίων με το πακέτο λογισμικού MATLAB

 

- Γνωριμία με τη δομή της μαγνητόσφαιρας της Γης και με τις περιοδικές μεταβολές του μαγνητικού της πεδίου

- Γνωριμία με μεθόδους μέτρησης του γεωμαγνητικού πεδίου

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία στατιστικής ανάλυσης χρονοσειρών

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία φασματικής ανάλυσης περιοδικών σημάτων 

- Επεξεργασία μετρήσεων μαγνητικού πεδίου με το πακέτο λογισμικού MATLAB

 

- Εξοικείωση με την κινηματική αερίου σε γαλαξίες
- Δημιουργία καμπύλης περιστροφής μέσω της γραμμής ΗΙ 21εκ. για τον γαλαξία NGC5055
- Αναγκαιότητα ύπαρξης σκοτεινής ύλης
- Υπολογισμός δυναμικής μάζας
 
- Μοριακό και ατομικό αέριο: μελέτη διαφορών στην κατανομή και τις ιδιότητές τους
- Μέτρηση της εκπομπής από μόρια CO
- Υπολογισμός μάζας μοριακού αερίου και σύγκριση με την δυναμική μάζα του γαλαξία NGC5055
 

- Χρήση σύγχρονων αστρομετρικών παρατηρήσεων στο εγγύτατο πεδίο του κέντρου του Γαλαξία μας
- Συζήτηση προβλημάτων αστρομετρίας και ποια είναι τα παρατηρησιακά δεδομένα
- Γνωριμία με τους αστέρες S και η μεταβολή των θέσεών τους σε χρονική περίοδο μερικών ετών
- Γνωριμία με τα προβολικά φαινόμενα στην αστρομετρία
- Μελέτη των προβολικών φαινομένων των τροχιών μέσω της MATLAB

 

- Χρήση κώδικα MATLAB για την εύρεση των γωνιών της τροχιάς ενός S αστέρα
- Εύρεση των τροχιακών χαρακτηριστικών (semi-latus rectum και εκκεντρότητα) του εν λόγω αστέρα
- Καθορισμός της μάζας από την εξέλιξη στο χρόνο της τροχιάς
- Αναζήτηση σχετικιστικών (μη-νευτώνειων) στοιχείων της τροχιάς

 

- Εισαγωγή στις αριθμητικές προσομοιώσεις Ν-σωμάτων
- Εξοικείωση με μοντέρνο λογισμικό για την προσομοίωση και ανάλυση
  αριθμητικών μοντέλων Ν-σωμάτων γαλαξιών
- Δημιουργία αριθμητικού μοντέλου σπειροειδούς γαλαξία και χρήση
  αριθμητικού κώδικα για τη χρονική εξέλιξη του συστήματος
- Εκτέλεση αριθμητικής προσομοίωσης της σύγκρουσης μεταξύ δύο σπειροειδών
  γαλαξιών και μελέτη των ιδιοτήτων του υπολείμματος σύγκρουσης

  • Εξισώσεις ρευστών - νόμοι διατήρησης - ωστικά κύματα και συνθήκες άλματος
  • Βασικές ιδέες αριθμητικής επίλυσης
  • Πως μεταφέρουμε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή (κανονικοποίηση - αρχικές και οριακές σινθήκες), εξοικείωση με τον κώδικα PLUTO 
  • Προσομοίωση κίνησης πιστονιού σε κύλινδρο με ακίνητο ρευστό για υποηχητικές και υπερηχητικές ταχύτητες
  • Μελέτη αλληλεπίδρασης δύο ρευστών - "απλά" κύματα (simple waves)
  • Κύματα αραίωσης
  • Προσομοίωση του προβλήματος του Sod
  • Σύνδεση με παρατηρήσεις αστροφυσικών ροών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις