Αστροσωματιδιακή Φυσική, Κοσμική Ακτινοβολία.

Γεώργιος Βούλγαρης, Βασίλειος Σπανός

Περιγραφή

 

ΟΙ περινές σημειώσεις βρίσκονται στον φάκελο "έγγραφα" και υποφάκελο :"presentations 14-15".

Στην πορεία του μαθήματος θα συμπληρώνονται.

 

 

Κωδικός: PHYS219
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

  • Εισαγωγή: Τι είναι η Αστροσωματιδιακή Φυσική. Ο ρόλος της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων στην κατανόηση του Σύμπαντος. Ανακάλυψη των κοσμικών σωματιδίων.
  • Κοσμολογία - Πρώιμο Σύμπαν:
  • Διαστολή του Σύμπαντος. Νόμος του Hubble. Θερμοδυναμική του πρώιμου σύμπαντος. Μεγάλη Εκρηξη. Ακτινοβολία μικροκυματικού υποβάθρου (CMB). Λόγος νετρονίων - πρωτονίων. Αρχέγονη πυρηνοσύνθεση. Αποσύζευξη νετρίνων..
  • Μετρήσεις μικροκυματικού υποβάθρου και συνέπειες στην κοσμολογία. Νεώτερες εξελίξεις στις μετρήσεις των κοσμολογικών παραμέτρων (Σκοτεινή ύλη WMAP). Σκοτεινή ενέργεια.
  •  Κοσμική Ακτινοβολία (ΚΑ):
  • Πρωτογενής κοσμική ακτινοβολία Ιδιότητες πρωτογενούς ΚΑ (ενεργειακά φάσματα, πυκνότητα, ισοτροπία). Νετρίνα και ακτίνες γ από κοσμικές πηγές. Δευτερογενής κοσμική ακτινοβολία. Δημιουργία αδρονικών και ηλεκτρομαγνητικών καταιωνισμών. Προέλευση και μηχανισμοί επιτάχυνσης κοσμικών ακτίνων.
  • Μέθοδοι και διατάξεις ανίχνευσης κοσμικής ακτινοβολίας:
  • Πειράματα ανίχνευσης αδρονικών καταιωνισμών, ακτίνων γ υψηλής ενέργειας και νετρίνων.
  • Πρόσφατα Πειραματικά Αποτελέσματα από πειράματα αδρονικών καταιωνισμών, ακτίνων γ, νετρίνων και σκοτεινής ύλης.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις