Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (10ΥΚ403)

Ε. Στυλιάρης

Περιγραφή

Το εργαστήριο αυτό περιλαμβάνει εξειδικευμένα πειράματα της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων, τα οποία αναδεικνύουν τη βασική οργανολογία και μεθοδολογία που απαιτείται στις σύγχρονες πειραματικές διατάξεις του τομέα αυτού.

Στην εκαπιδευτική διαδικασία των πειραμάτων αυτών συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του οικείου Τομέα.

Ημερολόγιο