Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (10ΥΚ403)

Κ.Θεοφιλάτος, Θ.Μερτζιμέκης, Ν.Σαουλίδου, Ε.Στυλιάρης, Δ.Φασουλιώτης, Μ.Γεροντίδου, Ε.Γανωτή, Λ.Πετροκόκκινος

Περιγραφή

Το εργαστήριο περιλαμβάνει εξειδικευμένα πειράματα της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων, τα οποία αναδεικνύουν τη βασική οργανολογία και μεθοδολογία που απαιτείται στις σύγχρονες πειραματικές διατάξεις του τομέα αυτού.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία των πειραμάτων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προσφέρονται οι ακόλουθες 7 πειραματικές ασκήσεις:

τίτλος

χώρος

διδάσκων/ουσα

ημέρα/ώρα

Άσκηση 1:

  Μέτρηση Νουκλεονικής Συνιστώσας της   Κοσμικής Ακτινοβολίας

Μεγ. Αίθουσα Κατεύθυνσης

Μ. Γεροντίδου

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 2:

  γ-γ Γωνιακή Συσχέτιση

Μεγ. αίθουσα  Κατεύθυνσης

Σ. Στυλιάρης

Τετάρτη
14:00-17:00

Άσκηση 3:

  Μελέτη Σκέδασης Compton

μικρ. αίθουσα Κατεύθυνσης

Μ.Βασιλείου, Π.Γανωτή

Τρίτη
11:00-14:00

Άσκηση 4:

  Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Εξωτ. Χώροι -   

Εργ/ριο Κορμού

Θ.Μερτζιμέκης, Λ.Πετροκόκκινος

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 5:

  Ανάλυση Πραγμ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή