Εργαστήριο Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (10ΥΚ403)

Κ.Θεοφιλάτος, Θ.Μερτζιμέκης, Ν.Σαουλίδου, Ε.Στυλιάρης, Δ.Φασουλιώτης, Μ.Γεροντίδου, Ε.Γανωτή, Λ.Πετροκόκκινος

Περιγραφή

Το εργαστήριο περιλαμβάνει εξειδικευμένα πειράματα της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων, τα οποία αναδεικνύουν τη βασική οργανολογία και μεθοδολογία που απαιτείται στις σύγχρονες πειραματικές διατάξεις του τομέα αυτού.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία των πειραμάτων συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του οικείου Τομέα.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Προσφερόμενες ασκήσεις

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προσφέρονται οι ακόλουθες 8 πειραματικές ασκήσεις:

 

τίτλος χώρος διδάσκουσα/ων ημέρα/ώρα
Άσκηση 1:

 Μέτρηση Νουκλεονικής Συνιστώσας της Κοσμικής Ακτινοβολίας

Μεγ. Αίθουσα Κατεύθυνσης Μ. Γεροντίδου Τρίτη
10:00-13:00
Άσκηση 2:

 γ-γ Γωνιακή Συσχέτιση

Μεγ. αίθουσα  Κατεύθυνσης Σ. Στυλιάρης

Τετάρτη
14:00-17:00

Άσκηση 3:  Μελέτη Σκέδασης Compton μικρ. αίθουσα Κατεύθυνσης Μ.Βασιλείου, Π.Γανωτή

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 4:  Μελέτη Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος   Εργ. Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος - Εξωτ. Χώροι Θ.Μερτζιμέκης

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 5:  Ανάλυση Πραγματικών Γεγονότων από το LHC Μεγ. Αίθουσα Κορμού Δ.Φασουλιώτης

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 6:  Βελτιστοποίηση Κριτηρίων επιλογής γεγονότων για την ανακάλυψη Νέας Φυσικής με το πείραμα ATLAS Μεγ. αίθουσα Κορμού Κ.Θεοφιλάτος

Τετάρτη
15:00-18:00

Άσκηση 7:  Καταγραφή Μιονικής Συνιστώσας της Κοσμικής Ακτινοβολίας Μεγ. αίθουσα Κορμού Ν.Σαουλίδου, Γ.Βούλγαρης

Τρίτη
10:00-13:00

Άσκηση 8:  Δοσιμετρία ακτινοβολίας γ. Στοιχεία ακτινοπροστασίας Μεγ. Αίθουσα Κορμού Λ.Πετροκόκκινος

Τετάρτη    12:00-15:00