Φυσική των Αστέρων (10YK101)

Α. Μαστιχιάδης

Περιγραφή

• Διάδοση ακτινοβολίας: Ειδική ένταση, ροή, πίεση, εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας, λύση σε απλές περιπτώσεις, οπτικό βάθος, σκεδασμός, μέσες ελεύθερες διαδρομές, ιδιότητες μελανού σώματος, θερμοδυναμική ισορροπία, συντελεστές Einstein.

• Αστρική δημιουργία. Πρωτοαστέρες. Hayashi track.

• Εσωτερικό αστέρων.

• Εξέλιξη αστέρων μικρής και μεγάλης μάζας.

• Αστρικές ατμόσφαιρες

• Συμπαγείς αστέρες: Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων/πάλσαρ, εκρήξεις και υπολείμματα υπερκαινοφανών, μελανές οπές, διπλά συστήματα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις