Φυσική των Αστέρων

Απόστολος Μαστιχιάδης

Περιγραφή
  • Αστρικές ατμόσφαιρες

  • Εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας – Συνεχή και γραμμικά φάσματα

  • Εσωτερικό των αστέρων

  • Αστρική γέννηση

  • Εξέλιξη αστέρων μικρής και μεγάλης μάζας

  • Θάνατος των αστέρων: λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, υπερκαινοφανείς, μελανές οπές 

Κωδικός: PHYS233
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις