Φυσική Ωκεανογραφία (10ΕΚ302)

Σ. Σοφιανός, Ν. Καλτσουνίδης

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος (7ου εξαμήνου) με κωδικό Ε3302

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)
  • Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού. Επιφανειακή και κατά βάθος κατανομή των φυσικών παραμέτρων στον ωκεανό.
  • Εξισώσεις κίνησης στον ωκεανό. Εξισώσεις διατήρησης.
  • Ρεύματα απουσία τριβής, εξισώσεις αβαθούς ωκεανού και η έννοια του στροβιλισμού.
  • Ρεύματα παρουσία τριβής: Ανεμογενής κυκλοφορία (η θεωρία Ekman και η εντατικοποίηση της ροής στο δυτικό όριο των ωκεανών).
  • Θερμοαλατική κυκλοφορία.
  • Κύματα στην επιφάνεια του ωκεανού. Εσωτερικά κύματα. Παλίρροιες. Ωκεάνια κύματα παρουσία γήινης περιστροφής.
  • Η δυναμική φυσική ωκεανογραφία στην περιοχή του ισημερινού ωκεανού (περιγραφική αναφορά).
Συμπληρωματικά Στοιχεία

Διδάσκοντες: Σαράντης Σοφιανός, Νίκος Καλτσουνίδης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
  • S. Pond and G. L. Pickard, 1995, Introductory Dynamical Oceanography, 2nd edition, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-2496-5.
  • J. A. Knauss, 1997, Introduction to Physical Oceanography, 2nd edition, Prentice-Hall, ISBN 0-13-238155-9.