Θεωρητική Γεωφυσική (10EΛΕ31)

Φ. Βαλλιανάτος, Ν. Σαρλής

Περιγραφή
Το μάθημα «Θεωρητική Γεωφυσική» αποτελεί το μοναδικό μάθημα επιλογής που συνδυάζει τη μελέτη της γεωφυσικής με μία διεπιστημονική προσέγγιση. Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν πως μαθηματικές τεχνικές αλλά και θεμελιώδεις αρχές της φυσικής μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πραγματικά πολύπλοκο σύστημα όπως αυτό της Γης. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με ένα επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο υπάρχει η αναγκαιότητα εισαγωγής μαθηματικών τεχνικών και εφαρμογής της φυσικής και μπορεί να αποτελέσει μια ακόμα δυνατότητα στην Ακαδημαική τους εξέλιξη. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην κατανόηση των φυσικών µηχανισµών που διέπουν τη δυναµική του εσωτερικού της Γης και των μαθηματικών τεχνικών που εφαρμόζονται για την περιγραφή τους.. Στόχος του µαθήµατος είναι η συνθετική και ολιστική προσέγγιση της γεωδυναµικής υπό την οπτική προσέγγιση της φυσικής. Μελετά τις φυσικές παραµέτρους και τις θεωρητικές τεχνικές που αναπτύσσονται ώστε µε την ερ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο