Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοηθική-Ιατρική Ηθική: (PHILOSOPHY915)Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αν. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή & Δρ Παναγιώτης Κορμάς
Δεοντική Λογική (ΕΗΥ2)Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Εφαρμοσμένη Ηθική (ΕΗΥ 5)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Μπούτλας, Μαρία Κ. Χωριανοπούλου
Ηθική του Πολέμου (ΕΗΕ1)Φιλήμων Παιονίδης, Γεώργιος Μπούτλας, Παναγιώτης Σωτήρης
Θεωρητική ηθική Ι (Αρετοκρατία – Κλασικός Ηδονισμός) (PHILOSOPHY888)Γιάννης Καλογεράκος, Παναγιώτης Κορμάς
Θεωρητική ηθική ΙΙ (Συνεπειοκρατία – Δεοντοκρατία) (ΕΗΥ 3)Σταυρούλα Τσινόρεμα, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Θρησκείες και Ηθική (ΕΗΕ3)Κωνσταντίνος Κορναράκης, Δημήτρης Λαμπρέλλης, Φιλόθεος-Φώτιος Μαρούδας, Ιωάννης Λαδάς
Μεταηθική (ΕΗΥ3)Στυλιανός Βιρβιδάκης
Περιβαλλοντική Ηθική - Δικαιώματα των Ζώων (EHE2)Άννα Λάζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Δρ Κωνσταντίνα Μυλωνά-Γιαννακάκου, Δρ Παρασκευή Ζαχαριά
Σεμινάριο: ΚΑΝΤ (ΕΗΕ 4)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλαος Ερηνάκης, Μαρία Χωριανοπούλου
Σεμινάριο: Ωφελιμισμός (ΕΗΥ4)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Σπυρίδων Τέγος
Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες (ΕΗΥ1)Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Ιωάννης Πρελορέντζος
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική (PHILOSOPHY917)Δρ Αλκιβιάδης Γούναρης, Δρ Γεώργιος Κωστελέτος