Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναγεννησιακή και Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία (PPP725)Αθανασία Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Στείρης, Ιωάννης Πρελορέντζος, Μαρία Χωριανοπούλου
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -Μεταπτυχιακό  (PPP718)Γεώργιος Αραμπατζής, Γεώργιος Στείρης, Μαρία Χωριανοπούλου
Θεωρίες Ρεπουμπλικανισμού (PHILOSOPHY963)Παναγιώτα Βάσση
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ: Φιλοσοφία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης (PHILOSOPHY844)Γεώργιος Στείρης, Καθηγητής
ΙΦ5 Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων και της Αναγέννησης  (PPP620)Μαρία Χωριανοπούλου
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (PHILOSOPHY880)ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΣΥΝΟΝΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (PHILOSOPHY962)Παναγιώτα Βάσση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Πολιτική Θεολογία, Θεωρίες Κυριαρχίας και η Κριτική τους (ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (PPP777)Μαρία Χωριανοπούλου, Γεώργιος Φαράκλας
Ρατσισμός, Φονταμενταλισμός και Ολοκληρωτισμός (ΠΦ6)Βάνα Νικολαίδου-Κυριανίδου, Βίκυ Ιακώβου, Μαρία Χωριανοπούλου
Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι -Αναλυτική Φιλοσοφία- (ΙΦ8) (PPP653)Δημήτριος Αθανασάκης, Άννα Λάζου, Σταυρούλα Τσινόρεμα, Μαρία Χωριανοπούλου
Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ (Ηπειρωτική Φιλοσοφία): Ε. Λεβινάς - Τζ. Μπάτλερ (PHILOSOPHY814)Γεράσιμος Κακολύρης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) (PHILOSOPHY849)ΚΩΣΤΗΣ ΡΕΠΑΠΗΣ & ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ Μαρία Χωριανοπούλου