Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ (PPP759)Δρ Μαρία Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα
ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ (PPP772)Μαρία Χωριανοπούλου, Κωνσταντίνος Ηροδότου
ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ (PPP763)Μαρία Χωριανοπούλου
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (PPP822)
ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (PPP771)
Φιλοσοφία και γενική θεωρία του δικαίου [α. έ. 2019/20-2020/21] (PPP773)Φίλιππος Βασιλόγιαννης