Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ (PHILOSOPHY850)Χρήστος Γρηγορίου, Ευτύχιος Πυροβολάκης, Μαρία Χωριανοπούλου
ΙΦΕ4: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία (PPP671)Βάνα Νικολαίδου-Κυριανίδου, Γεώργιος Πολίτης, Ιωάννης Πρελορέντζος, Γεώργιος Βλαχάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Η κλασική πολιτική φιλοσοφία και η πρόσληψή της στον Μεσαίωνα (PPP762)Καθηγήτρια: Βάνα Νικολαϊδου - Κυριανίδου, Kαθηγητής: Γεώργιος Στείρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Θεωρίες φιλελευθερισμού και το ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (PHILOSOPHY845)ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ , Μαρία Χωριανοπούλου
Σοσιαλισμός, Μαρξ, Μαρξισμοί (PHILOSOPHY890)Δρ Νικόλαος Φούφας, Γεώργιος Πολίτης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Φιλοσοφία και Γενική Θεωρία του Δικαίου ΙΙ (PHILOSOPHY913)Αντώνιος Χάνος, Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο