Σεμινάριο: Ωφελιμισμός (ΕΗΥ4)

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Σπυρίδων Τέγος

Περιγραφή

ΦΙΛΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φιλοσοφία"

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Ηθική

Πρόσβαση στο μάθημα μόνον οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ΦΙλοσοφία

Περιεχόμενο μαθήματος
Διδάσκοντες
Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιητές αξιολογούνται με γραπτή εργασία, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνον μέσω του e-class εντός 45 ημερών από την λήξη των παραδόσεων της ενότητας. Οι εργασίες αξιολογούνται από τους διδάσκοντες στην κλίμακα του 10, και η βαθμολογία εκάστης εργασίας αναρτάται στο e-class συνοδευόμενη από αιτιολόγηση. Η εργασία έχει την μορφή επιστημονικού άρθρου - δείτε πρότυπο εδώ. Οι παραπομπές παρατίθενται στο υποσέλιδο (footnotes). Τόσο οι παραπομπές, όσο και οι αναφορές τέλους (references) ακολουθούν το πρότυπο του Chicago Manual of Style / Notes and Bibliography.

Βιβλιογραφία

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -