Θεωρητική ηθική ΙΙ (Συνεπειοκρατία – Δεοντοκρατία)

Σταυρούλα Τσινόρεμα, Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

 

Διακηρυγμένος στόχος των ηθικών φιλοσόφων, των οποίων η σκέψη εντάσσεται στην συνεπειοκρατική παράδοση, είναι ο εντοπισμός αντικειμενικών κριτηρίων, με γνώμονα τα οποία θα μπορούμε να αξιολογούμε την ηθική αξία των πράξεων, των αποφάσεων και των επιλογών μας - και τούτο σε αντίθεση με τον κατά την γνώμη τους ιδιοσυγκρατικό χαρακτήρα των αντίστοιχων κριτηρίων τόσο της αρετοκρατικής, όσο και της δεοντοκρατικής παράδοσης. Οι τρεις αυτές παραδόσεις, ωστόσο, ενδέχεται να μην διαθέτουν τόσο ισχυρά στεγανά, όσο διάφοροι υπέρμαχοί τους έχουν κατά καιρούς υποθέσει - σε αυτό θα συνηγορούσαν τόσο ο Thomas Scanlon, όσο και ο Derek Parfitt, και άλλοι.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις