Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Απαραμετρική Στατιστική (ΣΕΠ 8)Σάμης Τρέβεζας
Βιοστατιστική: Προσομοίωση (MATH505)Απόστολος Μπουρνέτας
Γραμμικά και μη Γραμμικά Μοντέλα (ΣΕΠ2)Φώτιος Σιάννης
Δυναμικός Προγραμματισμός - Μεταπτυχιακό ΣΕΕ26 (MATH455)Αντώνης Οικονόμου - Ιωάννης Δημητρακόπουλος
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) (MATH643)Νίκος Παπαδάτος
Μεταπτυχιακή Θεωρία Παιγνίων (Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021) (MATH683)Κωστής Μηλολιδάκης
Μεταπτυχιακή Στατιστική (ακαδ. έτος 2021-22) (MATH735)Νίκος Παπαδάτος
Μη-γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΘ-ΜΕΤΑΠΤ-ΣΕΠ27)Αντώνης Οικονόμου
Μηχανική Μάθηση (MATH728)Απόστολος Μπουρνέτας
Ντετερμινιστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MATH721)Αθανασία Μάνου
ΠΜΣ Στατιστική & ΕΕ: Προσομοίωση - Simulation (ΣΕΠ7)Φώτιος Σιάννης
Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας 2018-19: Ανταγωνισμός και Συνεργασία στην Οργάνωση Παραγωγής και Εφοδιαστικών Αλυσίδων (MATH572)Απόστολος Μπουρνέτας
Στατιστική στις Στοχαστικές Διαδικασίες [ΣΕΕ 31] (MATH429)Σάμης Τρέβεζας
Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα - Μεταπτυχιακό (MATH189) Αντώνης Οικονόμου
Στοχαστικές Ανελίξεις (MATH630)Αθανασία Μάνου
Στοχαστικές Ανελίξεις (Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018) (MATH493)Δημήτρης Χελιώτης
Υπολογιστική Στατιστική (MATH715)Κατερίνα Ορφανογιαννάκη