Στοχαστικές Ανελίξεις (Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

Δημήτρης Χελιώτης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: MATH493
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Ανακοινώσεις