ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)

Νίκος Παπαδάτος

Περιγραφή
  • Χώροι μέτρου και σ-άλγεβρες.
  • Ανεξαρτησία ενδεχομένων και κλάσεων ενδεχομένων, Θεώρημα Dynkin.
  • Τυχαίες μεταβλητές και ανεξαρτησία.
  • Συνάρτηση κατανομής τυχαίων μεταβλητών και τυχαίων διανυσμάτων, Χώροι γινόμενο.
  • Μέση τιμή ως ολοκλήρωμα Lebesgue.
  • Νόμοι μεγάλων αριθμών (Kolmogorov, Etemadi), Θεώρημα Skorohod.
  • Χαρακτηριστική συνάρτηση, Θεώρημα αντιστροφής, Θεώρημα συνεχείας.
  • Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Lindeberg-Lévy, Lindeberg-Feller).
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο